Bli bedre kjent med oss.

Gravdal Hage & Anlegg AS ble etablert i 1994 av Frode Ramsli. Siden 2005 har vi holdt til i egne lokaler på Janaflaten vest for Bergen. I sesong er vi ca 40 ansatte, bestående av anleggsgartnermestre, fagarbeidere, spesialarbeidere og lærlinger, samt regnskap og administrasjon. Vi påtar oss oppdrag for private kunder, idrettsanlegg, barnehager og skoler, offentlig og næringslivet.

Gravdal Hage og Anlegg AS er Miljøfyrtårnbedrift, vi ble Miljøfyrtårnsertifisert i 2018.

Gravdal Hage & Anlegg AS er medlem av:

Vi er godkjent som opplæringsbedrift og har sentral godkjenning for ansvarsrett (tiltaksklasse I og II).

Hva er en anleggsgartner?

Anleggsgartneren har et allsidig yrke. Man opparbeider grøntanlegg og vedlikeholder disse, murer naturstein og forskalingsmurer, legger brostein, skifer og belegningsstein. En anleggsgartner asfalterer også oppkjørsler og plasser rundt hus og borettslag. Trenger du en ny terrasse eller et gjerde montert gjør vi dette også. Opparbeiding og vedlikehold av lekeplasser, idrettsanlegg, ballbinger og løkker er også en del av jobben vår. En anleggsgartner kan også kjøre og behandle store og små maskiner.

anleggsgartner