Graving, planering og drenering

God drenering gir grunnlag for gode uteområder.

Det er viktig å tenke på overvann når man anlegger et nytt uteområde. Både i grøntanlegget, på uteplassen og i veien. Det er også viktig å benytte rett masse til oppbyggingen for å unngå setninger og telehiv i den nye uteplassen.

I dag er det kommet nye regler for håndtering av overvann – forsinkelse av vann, kalt fordrøyningsteknikk.

Vi kan også være behjelpelig med grunnmursgraving og sørge for riktig drenering rundt huset.

Ta kontakt, så kommer vi på en uforpliktende befaring!